Tehnički pregled

Veoma važan faktor saobraćaja je tehnička ispravnost vozila koja je osnovni uslov za registraciju vozila. Tehnički pregledi vozila su redovni, vanredni i kontrolni. Obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je propisan pravilnikom o tehničkom pregledu vozila.

Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno, da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja određeno je da se jednom godišnje vrši redovni tehnički pregled. Tehničkom pregledu na svakih šest meseci podvrgavaju se vozila na motorni pogon i priključna vozila, vozila kojim se vrši prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, vozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza, vozila koja prelaze 3.5 tone, vozila za iznajmljivanje, autobusi, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače.

Vrste tehničkih pregleda:

 • redovni
 • redovni ponovni
 • redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja
 • redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni
 • vanredni
 • vanredni ponovni
 • kontrolni
 • tehnički pregled u sklopu ispitivanja
 • tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni
 • utvrđ'ivanje tehničkih karakteristika
 • redovni na poligonu
 • redovni ponovni na poligonu
 • redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu
 • redovni i tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu
 • vanredni na poligonu
 • vanredni ponovni na poligonu
 • kontrolni na poligonu
 • tehnički pregled u sklopu ispitivanja na poligonu
 • tehnički pregled u sklopu ispitivanja ponovni na poligonu
 • utvrđivanje tehničkih karakteristika na poligonu

Provera vozila na tehničkom pregledu

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled:

 • uređaja za upravljanje;
 • uređaja za zaustavljanje;
 • uređaja za osvetljavanje puta, označavanje vozila i za davanje svetlosnih znakova;
 • uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;
 • uređaja za davanje zvučnih znakova;
 • uređaja za kontrolu i davanje znakova;
 • uređ'aja za odvoženje i regulisanje izduvnih gasova;
 • uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;
 • uređaja za kretanje vozila unazad;
 • uređ'aja za oslanjanje;
 • uređ'aja za kretanje i osovina;
 • elektrouređaja i instalacija;
 • pogonskog uređaja – motora;
 • uređaja za prenos snage – prenosnog mehanizma;
 • ostalih uređaja i delova vozila;

Radno vreme

ponedeljak
08:30 - 17:00
utorak
08:30 - 17:00
sreda
08:30 - 17:00
četvrtak
08:30 - 17:00
petak
08:30 - 17:00
subota
08:30 - 14:00
nedelja
Zatvoreno